"Enter"a basıp içeriğe geçin

Tavesti Seks İşçiliği ve Toplum

Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nde İstanbul‘da ve tüm dünyada travesti seks işçiliğini sistematik olarak inceleyen tek kitaptır. Bu kitap, travestilerin kendilerini sömüren ve suç haline getiren bir ekonomide hayatta kalma ve direniş sistemlerini nasıl yarattıklarını anlamaya çalışıyor. On yılı aşkın araştırma ve travesti seks işçileriyle 150’den fazla röportajın yanı sıra ABD ve İstanbul da bulunan  binden fazla travesti seks işçisinin anket verilerine dayanmaktadır.

Yazar, travesti kadın seks işçileri arasında HIV riskinin yapısal etkenlerini ele almak için suç olmaktan çıkarmanın gerekli olduğunu ancak yeterli olmadığını savunuyor. Eğitim ve kamusal söylem yoluyla seks işçiliğinin damgalanmadan arındırılması çağrısında bulunuyor. Müşterilerin ve üçüncü şahısların kriminalize edilmesi de dahil olmak üzere sağlığın sosyal belirleyicilerini tanıyan HIV önleme programları için dava açar; transfobi; ırkçılık; cinsiyetçilik; yoksulluk; göçmenlik durumu; evsizlik; cinsiyeti doğrulayan bakıma erişim eksikliği (hormonlar dahil)

Travesti bireyler, cinsiyet kimlikleri nedeniyle ciddi ekonomik marjinalleşme ile karşı karşıyadır. Transseksüel Seks İşçiliği ve Toplumu, araştırmacılar, politika yapıcılar ve savunucular tarafından gözden kaçırılan soruları yanıtlıyor: Travesti seks işçilerine yönelik şiddet oranları nelerdir? Trans bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi, seks işçiliği deneyimlerini nasıl etkiler? Trans seks işçileri için ırk, sınıf, yetenek ve cinsiyet ifadesi arasındaki kesişme noktaları nelerdir? Göçmenlik durumu, yaş ve vatandaşlık gibi faktörler hayatlarını nasıl etkiler?

Bu çığır açan çalışma, hayatın her kesiminden travestilere karşı ayrımcılığa dair yeni kanıtlar ve onları seks işçiliğine girmeye neyin motive ettiğine dair yeni bir anlayış sunuyor. Trans bireylere yönelik damgalamayı sona erdirmek, tüm LGBTQ insanlara karşı ayrımcılığı azaltmak ve trans bireylerin sağlık ve esenliğini iyileştirmek için bir vizyon sunar.

Katkıda bulunanlar, travesti seks işçiliğini kültürel bağlamında inceliyor ve trans seks işçilerinin edebiyatta, filmde ve popüler kültürde nasıl temsil edildiğini ele alıyor. Teknolojinin sosyal medya ve sanal topluluklar üzerindeki etkisini keşfederler; HIV’in suç sayılması, trans kişileri suç haline getiren veya marjinalleştiren devlet politikaları ve trans işçileri korumayı amaçlayan yasalar dahil yasal konular; travesti kadınlar arasında uyuşturucu kullanımı; trans seks işçilerine yönelik şiddet; hayatta kalma stratejileri; ve renkli trans kadınlar arasında topluluk oluşturma.

Tüm travesti bireyler aynı önyargıları yaşamaz veya aynı ayrımcılığa maruz kalmaz. Trans bireylerin karşılaştığı sorunlara karşı giderek daha bilinçli ve duyarlı hale gelen bir toplumda, seks işçiliğine katılan trans bireyler hakkında, ister dom, ister metres, eskort, striptizci, pornografi sanatçısı veya fahişe olsunlar, çok daha az anlayış var. Bu konuyla ilgili mevcut literatür, öncelikle erkek-kadın transgender gençler arasında hayatta kalma cinsiyetine odaklanmakta ve henüz belgelenmemiş bir dizi ses ve deneyimi dışarıda bırakmaktadır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.