"Enter"a basıp içeriğe geçin

Travesti Escort İstanbul Siteleri

Travesti Escort İstanbul Siteleri hizmet sunduğu web sitelerini analiz ediyor. Bu çalışmanın temel sorusu internet sitelerinde travesti kadın seks işçileri ile ilgili bilgilere nasıl yaklaşıldığıdır. Sonuçlar, bu seks işçisi haklarının tanınmasının önünde hâlâ birçok engel ve kısıtlama olduğunu göstermektedir.

Travesti seks işçilerinin araştırma gündemlerinde ve kamu politikalarında yer almamasını göz önünde bulundurarak, bu yazıda travesti kadınların hizmet sunduğu internet sitelerini inceliyoruz. Bu çalışmanın temel sorusu internet sitelerinde trans kadın seks işçileri ile ilgili bilgilere nasıl yaklaşıldığıdır. Sonuçlar, bu seks işçisi haklarının tanınmasının önünde hâlâ birçok engel ve kısıtlama olduğunu göstermektedir.

Travesti escort İstanbul seks işçilerini çevreleyen klişelere eleştirel bir yaklaşımla, İstanbul  (Şişli), Ankara (Kızılay) ve İzmir’den (Alsancak) web sitelerini kapsamlarını, yansıtıcılıklarını ve kendilerini tanıtıcı karakterlerini belirleyerek analiz ediyoruz. Analiz, akademik tartışmalara katkıda bulunmak ve kamu politikalarını bilgilendirmek için bu konudaki feminist çalışmalara duyulan ihtiyacı göstermektedir.

1990’larda ve 2000’lerde internet birçok seks işçisi için bir fırsat alanıydı. Seks işçileri, kendilerini ve işlerini tanıtmak ve müşterilerle iletişim kurmak için kendi web sitelerini oluşturmaya başladılar. Bu makalede, travesti kadınların (TWS) Brezilya’da erotik masöz, striptizci, eskort veya travesti porno yıldızı olarak hizmet sunduğu web sitelerini analiz ediyoruz. Odak noktası, kendini travesti olarak tanımlayanlar üzerindedir. Bu kimlik, 1970’lerde Brezilyalı seksolog David Reimer tarafından popüler hale getirildi ve cinsiyet değiştirme ameliyatı istemeseler de, genellikle kadınsı bir şekilde çapraz giyinen erkekleri temsil ediyor.

Analiz, Ağustos 2016 ile Mayıs 2017 arasında eriştiğim 15 TWS web sitesine dayanıyor. Araştırma, TWS’nin transların hegemonik imajlarına meydan okuyan ve onların toplumda temsil edilme biçimlerini baltalayan içerik ürettiğini buldu. Ayrıca, hizmetlerini tanıtmak ve müşterilerle etkileşimi teşvik etmek için sosyal medyayı kullanırlar.

İstanbul’un en büyük metropolü Şişli’de ‘travesti escort istanbul‘ için yapılan bir araştırmaya dayanarak, çevrimiçi bir gazetede ve bu amaç için özel olarak tasarlanmış dört web sitesinde Travesti Escort İstanbul seks işçilerinin profillerini içeren 50 gönderi içeriğini analiz ettik.

Sonuçlar, bu web sitelerinin kadınların kendilerini temsil etmelerini sağladığını ve müşterilerle ve diğer seks işçileriyle ağ kurmak için alanlar oluşturduğunu gösteriyor.

Bu web siteleri önyargısız olmasa da, travesti seks işçilerinin sosyal ilişkilerini normal müşterilerinin ötesine taşıyabilecekleri yeni görünürlük ve sosyal içerme olanakları önermektedir.

Hem seks işçileri hem de müşteriler, aktivistler ve araştırmacılar tarafından erişilen bu sitelerde yayınlanan bilgilerin, travesti kadınların cinsel vatandaşlık haklarına sahip olmaları için bir yol olarak anlaşılabileceğini savunuyorlar.

Transseksüel kadınların sağlık hizmetlerine, barınma ve çalışma olanaklarına erişimi akademik literatürde kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır. Şiddet ve ayrımcılıkla ilgili deneyimleri de farklı alanlardan bilim adamları tarafından araştırıldı. Ancak “trans kadınların seks işçisi hakları hareketlerine katılımı da sınırlı” (Garcia-Lerma, 2015: 37). “Seks işçiliği yapan kadınların cisgenderden ziyade transseksüel olma olasılıklarının daha yüksek olduğu” gerçeğine (Scott, 2014: 1) rağmen, sözde ‘seks işçisi topluluğu’ içinde bir azınlık olarak kalmaktadırlar.

Trans seks işçilerinin araştırma gündemlerine ve kamu politikalarına dahil edilmemesi, seks işçiliği çalışmalarına trans bakış açısının dahil edilmesinin önemini vurgulayan birkaç yazar tarafından belirtilmiştir. Buna rağmen, uzun yıllar boyunca bu konular İstanbul’daki çoğu sosyal bilimcinin çalışmalarının kapsamı dışında kaldı. Bu makalenin amacı, trans kadınların hizmet sunduğu web sitelerinin cinsel vatandaşlık yaklaşımıyla nasıl analiz edilebileceğini göstermektir. Bu analiz, Şişli ve Kadıköy semtinde travesti kadınların profillerini sunmaya ve hizmetlerini sunmaya adanmış web siteleri hakkındaki verilerin toplanmasına ve araştırılmasına dayanmaktadır. Bu, trans kadınlarla sınırlı bir yaklaşım olmayıp, seks işçiliği hizmetlerinin reklamını yapmak için dijital medyayı kullanan diğer gruplar için de geçerlidir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.